Arend Ardon

Lieke Groen

“De dingen die mij het meest fascineren hebben vaak te maken met het gedrag van mensen. Een belangrijk deel van die fascinatie gaat over hoe het ontbreken van kennis over menselijk gedrag, ondanks de beste bedoelingen, toch voor problemen kan zorgen in organisaties. Mensen gedragen zich soms anders dan vooraf rationeel of logisch wordt geacht. Ik denk dat het benaderen van vraagstukken in organisaties vanuit een gedragsperspectief een grote toegevoegde waarde heeft – daar houd ik mij graag mee bezig!”

Lieke studeerde Sociale en Organisatiepsychologie en Filosofie aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar beide afstudeerscripties verdiepte zij zich in (intrinsieke) motivatie van mensen in organisaties, zowel vanuit een psychologisch als een filosofisch perspectief. Voordat Lieke aan de slag ging bij The Change Studio was zij onder andere werkzaam als adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Andersson Elffers Felix. Ook nam zij deel aan de Nationale DenkTank waarbij zij zich verdiepte in de mentale gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Lieke is een snelle denker, met oog voor detail en voor de omgeving, waardoor ze zich snel een beeld kan vormen van de onderlinge verhoudingen en dynamieken in groepen. Haar stijl kenmerkt zich door een grote zorgvuldigheid, met de nodige humor.