in het kort

Wij zien het als uitdaging veranderprocessen vorm te geven die door en door consistent zijn met de nagestreefde situatie. De veranderaanpak is niet de weg naar verandering, de benadering is zelf al de verandering. Iedere stap is een bevestiging van het bestaande of een beweging naar het nieuwe. In onze change journeys ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers stappen, interventies en vooral gedrag waarmee we de ambitie vanaf het begin tot leven brengen. Samen, met iedereen binnen de organisatie én relevante partijen daarbuiten. Zo ontstaat een creatief en collectief proces, in plaats van een proces waarbij een kleine groep mensen een plan maakt dat een grote groep mensen moet uitvoeren.

 

Het oude loslaten en het nieuwe in praktijk brengen

Velen zijn opgegroeid in klassieke organisaties met ingesleten routines die gericht zijn op het reduceren van afwijkingen. Terwijl we in deze tijd we een omgeving willen creëren die juist creativiteit, dus afwijkingen, stimuleert. Dus we moeten én het oude loslaten én het nieuwe trouw in praktijk brengen. We richten ons in onze change journeys op methoden en interventies die helpen uw nastreefde ambities dagelijks trouw in praktijk te brengen. Ook als dat vraagt om het doorbreken van ingesleten patronen en ontwikkelen van nieuwe veranderwegen. Zo ontstaat een breed commitment aan het gewenste eindresultaat. Voor minder doen we het niet.

De vraag bepaalt de benadering

Verschillende typen verandering vragen om verschillende benaderingen. Soms is een snel en slagvaardig ontwerpproces nodig, zoals bij de inrichting van een topstructuur. Maar als je een innovatief klimaat wilt creëren, vraagt dat om het stimuleren van kleinschalige experimenten rondom een verbindend perspectief. Het gaat er dan om beweging op gang te brengen en gebruik te maken van virale verandering en sociale infectie. Wat de verandering ook vraagt, samen creëren we de meest passende benadering.

Resultaat

–  Strategie én executie: vanaf dag 1 concrete veranderingen realiseren.
–  Een consistent veranderproces: dagelijks handelen naar de nagestreefde situatie.
–  Intensief leren (leiden van) samen veranderen langs nieuwe wegen.
–  Een klimaat waarin verandering en vernieuwing gedijen.
–  Slagvaardige samenwerkingsrelaties binnen en tussen organisaties.