Arend Ardon

Cynthia van der Zwan

“Het is mijn grote passie om binnen organisaties individuen en teams te helpen om afstand te nemen van hun gebruikelijke manier van denken, kijken en handelen. Om vervolgens met andere ogen naar hun situatie te kijken. Als vanzelf dienen nieuwe inzichten en handelingswijzen zich dan aan.”
Cynthia van der Zwan (1977) is als organisatiepsycholoog gespecialiseerd in het begeleiden van teams en individuen in hun ontwikkeling. Zij begeleidt en adviseert directie-, managementteams en teams met professionals in ontwikkeltrajecten gericht op een optimalisatie van de onderlinge samenwerking en communicatie. Ook coacht zij leidinggevenden en medewerkers in het in contact komen met hun potentieel en vergroten van hun persoonlijke kracht. En verzorgt en begeleidt zij leiderschapstrajecten waarin het groeien in en verder ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap centraal staat.
Kenmerkend voor de aanpak van Cynthia is dat zij teams en individuen uitnodigt om vanuit een diepere laag met zichzelf en elkaar in contact te treden. Daar hoort altijd het onderzoeken van de oorsprong en bron van bepaalde gedragspatronen bij. Veelal vraagt dit uitzoomen. Zowel in termen van tijd (de historie) als in termen van schaalgrootte (de bredere organisatie- of persoonlijke context). Haar fascinatie en jarenlange ervaring met het systemische gedachtegoed en diverse ontwikkelingspsychologische invalshoeken komen hierbij zeer goed van pas.

Onlangs schreef zij samen met Arend Ardon het boek ‘Wat speelt hier?’.

Belangrijkste expertise

Teamsamenwerking | Individuele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit | Leiderschapsontwikkeling |  Familie- en organisatieopstellingen

Typische vragen die opdrachtgevers aan Cynthia van der Zwan voorleggen:

Teamsamenwerking
‘Help ons als team effectiever samen te werken en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en expertise.’
‘Help ons in het bespreekbaar maken van spanningen binnen ons team en in het beter omgaan met fricties en conflicten.’
‘Help ons in het loslaten van ‘oud zeer’ en het maken van constructieve afspraken voor de toekomst.’

Individuele ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit
‘Hoe krijg ik meer contact met wat ik echt wil en kan?’
‘Hoe kan ik meer balans en rust voor mijzelf creëren?’
‘Hoe krijg ik als leidinggevende de mensen mee in de veranderingen die nodig zijn?’
‘Kan ik als leidinggevende meer zelfstandigheid en initiatief stimuleren binnen mijn team?’

Leiderschapsontwikkeling
‘Kan je voor onze managers een leiderschapsprogramma ontwikkelen waarin het werken aan hun ontwikkeling en groei als leider centraal staat?’
‘Wij willen een persoonlijk leiderschapsprogramma ontwikkelen voor onze high potentials, waarin zij nog meer inzicht krijgen in hun kwaliteiten, talenten, drijfveren, maar ook in blokkades en belemmerende patronen.’

Familie- en organisatieopstellingen
‘Wij vervallen binnen ons team (of als individu) telkens weer in dezelfde ingesleten patronen. Kan je ons helpen met inzichtelijk krijgen hoe dit komt en hoe wij hier beweging in kunnen krijgen?’
‘Wij hebben het gevoel dat specifieke gebeurtenissen uit het verleden nog steeds van invloed zijn op het functioneren van onze organisatie. Kan je ons helpen met een dieper inzicht hierin en hoe we deze invloed kunnen doen afnemen?’
‘Het lijkt wel of niemand in dit organisatieonderdeel echt zijn rol of verantwoordelijkheid kan of durft te pakken. Hoe komt dit en wat kunnen we hieraan doen?’
‘Er is in onze organisatie een disbalans ontstaan tussen hetgeen we als organisatie faciliteren en regelen voor onze medewerkers en datgene waar medewerkers vinden recht op te hebben. Kan je ons helpen met de oorsprong hiervan en aan welke knoppen we moeten draaien om hier verandering in te krijgen?’