Arend Ardon

Jorrit van Dijk

‘‘Beweging creëren en enthousiasme aanwakkeren; dat is wat mij energie geeft. Ik word blij als mensen inzien hoe ze als individu een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Verandering kan lastig zijn en het is soms verleidelijk terug te vallen in de waan van de dag. Kritisch reflecteren op gedrag om patronen te herkennen is in mijn ogen de eerste stap om te veranderen.”

Jorrit heeft een achtergrond in Strategisch Management en HRM. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het Systeemdenken. Zijn kennis en ervaring past hij graag toe bij complexe verandervraagstukken. Jorrit is resultaatgericht maar behoudt daarbij oog voor het proces. Met een analytische blik en een luisterend oor observeert hij het gedrag van medewerkers en leidinggevenden om zo patronen te herkennen.