Arend Ardon

Arend Ardon

“Mijn passie is om samen met opdrachtgevers inspirerend te veranderen, beweging te creëren en nieuwe wegen te ontdekken. Dit vraagt soms om het blootleggen en doorbreken van ingesleten patronen, om vervolgens meer snelheid te kunnen maken. Ik ben graag intensief betrokken bij vernieuwingsprocessen, vaak ondersteund door een team van ervaren verandercoaches.”

Dr. Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige. Hij doceert aan diverse business schools, onder meer als kerndocent aan de School of Business and Economics van de Maastricht University. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker tijdens congressen en seminars. Arend publiceerde tientallen artikelen en diverse boeken. Van zijn boek Doorbreek de cirkel! werden inmiddels 30.000 exemplaren verkocht. Inmiddels is dit boek ook in het Engels uitgegeven (Break the Cycle!) Ook zijn boek Ontketen vernieuwing! is een bestseller. In 2020 schreef Arend het boek ‘Traag Versnellen’ over reflectief en krachtig veranderen in het nu. Onlangs schreef hij samen met collega Cynthia van der Zwan het boek ‘Wat speelt hier?’ Dit boek helpt bij het laten spreken van de onderstroom. Arend ontwikkelde met Goodhabitz zijn online course over Veranderen en Vernieuwen, speciaal voor de smartphone en tablet. Met veel video, interactieve tests en een bibliotheek met verdiepingsmateriaal (bekijk het ).

Belangrijkste expertise

Veranderen en vernieuwen | patronen doorbreken | innovatieklimaat versterken | bestuurs- en directieconferenties begeleiden | routines op z’n kop zetten | inspiratie (lezing, masterclass, theater)

Typische vragen die opdrachtgevers aan Arend Ardon voorleggen:

Inspirerend vernieuwen
‘Kun je met ons optrekken in het verkennen van nieuwe wegen bij (disruptieve) verandering?’
‘Wil je ons helpen een mooi en inspirerend veranderproces vorm te geven?’
‘Hoe kunnen we de innovatieve kracht van onze onderneming versterken?’
‘Wil je ons helpen het ondernemerschap, de klantgerichtheid of het verantwoordelijkheidsgevoel te versterken?’

Strategie tot leven brengen
‘We willen onze (abstracte) strategie tot leven brengen in concreet en zichtbaar gedrag. Kun je ons daarin ondersteunen?’
‘We zijn te traag in de implementatie van ons beleid; hoe kunnen we versnellen?’

Doorbreken van patronen
‘Het zit vast. Kun je ons helpen stagnerende patronen te doorbreken en nieuwe energie vrij te maken?’
‘Wil je een professionaliseringstraject vormgeven om onze veranderslagkracht te versterken?’

(Vernieuwend) leiderschap en bestuur
‘Onze manier van besturen heeft niet de gewenste effecten; hoe kunnen we ons besturingsstijl versterken?’
‘Wij willen met onze leidinggevenden in een intensief leiderschapstraject doorleven hoe we de nieuwe koers goed kunnen ondersteunen met ons gedrag.’
‘Kun je een zelfevaluatie van onze Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen begeleiden?’

Publicaties

Wil je Doorbreek de Cirkel! of een van de andere boeken van Arend als e-book bestellen? Lees hier meer.

Ardon, Arend (2018), Break the Cycle! – How managers block change without realizing it, Amsterdam: Warden Press.

Ardon, Arend (2018), Veranderkijk van laatste 50 jaar helpt ons niet meer, Interview in: Managementboek Magazine, juni-juli, pp. 22-23.

Ardon, Arend (2017), ‘Mijn hart ligt bij de dynamiek, Interview in serie ‘Galerij der Groten’ in: Managementboek Magazine, november, pp. 34-36.

Ardon, Arend (2017), De magie van veranderen: een open geest en een positieve bril, Interview in: SRA adviseur, najaar, pp. 4-5.

Ardon, A.J. (2016), Vernieuwingskracht aanwakkeren – hoe initiatieven viraal gaan, In: Managementsite, April.

Ardon, A.J. (2015), Ontketen vernieuwing! – blokkades wegnemen en beweging creëren, Amsterdam: Business Contact.

Ardon, A.J. (2015), Vernieuwing ontketenen in je organisatie – van brandjes blussen naar vuurtjes stoken, In: Managementsite, Oktober.

Ardon, Arend (2015), Vastgeroest? Zo komt je los!, Interview in: Customer First!, september, pp. 38-39.

Interview met Arend Ardon door Edward de Boer en Joris Brenninkmeijer (2014)
De begeleider is deel van het veranderproces, Tijdschrift voor begeleidingskunde, 3 (1), pag. 26-30.
Veranderkunde

Ardon, A.J. (2012), ’t Zit vast, wat nu? – taaie verandering los-denken, Managemensite.

Ardon, A.J. (2011), Doorbreek de cirkel!; hoe managers onbewust verandering blokkeren, Amsterdam: Business Contact.
Management & Consulting

Ardon, A.J. (2011), Adviseur op de automatische piloot; over onbewust defensief gedrag van adviseurs, Management & Consulting, No. 4, pp. 21-24.

Ardon, A.J. (2009), Moving Moments, Leadership and interventions in dynamically complex change processes, Doctoral thesis, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Ardon, A.J., N. Wassink (2008), Als veranderingen niet meer maakbaar zijn; wederzijds leren bij stagnerende verandering: een handelingsperspectief, Management en Organisatie, Vol. 62, No. 3-4, pp. 264-280.

Ardon, A.J. (2007), Veranderingen in gang zetten, In: W.F.G. Mastenbroek and L.Th.R. Wijchers, Essentie van leiderschap, Heemstede: Holland Business Publications.

Ardon, A.J. (2007), Prestatiegericht coachen, In: W.F.G. Mastenbroek and L.Th.R. Wijchers, Essentie van leiderschap, Heemstede: Holland Business Publications.

Ardon, A.J. (2006), Leiderschap en interventies in stagnerende veranderprocessen; over de blokkerende effecten van eenzijdige beheersing, Management en Organisatie, Vol. 60, No. 6, pp. 5-23.

Ardon, A.J. (co-auteur) (2005), Duurzaam Veranderen, Schoonhoven: Academic Service.
Managementsite

Ardon, A.J. (2004), Ervaringen te koop, Over het creëren van klantervaringen, In: Managementsite, August.

Ardon, A.J. (2003), Laat de manager zijn gang gaan, In: Interne Communicatie, May.
Managementsite

Ardon, A.J., M. Serrurier Schepper (2003), Prestatiemanagement invoeren? Onmogelijk!; The four habits of highly effective performance managers, Managementsite, April.

Ardon, A.J. (2003), Stil leed dat veranderen heet, In: ZorgVisie, June.

Ardon, A.J. (2003), Wat zou u doen? – zes jaar adviescases, In: Management Consultant Magazine, No. 3, pp. 24-27.

Ardon, A.J. (2002), Klantgerichtheid, In: L.Th.R. Wijchers, Management testboek, Heemstede, Holland Business Publications.

Ardon, A.J. (2002), Verandermanagement, In: L.Th.R. Wijchers, Management testboek, Heemstede: Holland Business Publications.

Ardon, A.J. (2002), Verandermoeheid in een verpleeginstelling, In: Managementsite, August.

Ardon, A.J. (2002), Veranderen spiegelen aan anderen; 20 cases uit de advies- en veranderpraktijk met persoonlijk commentaar van topconsultants en topmanagers, Kluwer, 2002.

Ardon, A.J. (2002), De adviseur als boodschappenjongen, Managementsite, juni.

Ardon, A.J., en A.A. de Waal (2002), Prestatiemanagement in de praktijk; de slaag- en faalfactoren, In: Kwaliteit in Bedrijf, Amsterdam: Koggeschip vakbladen, May.

Ardon, A.J., en A.A. de Waal (2002), Prestatiemanagement onder de loep; hoe prestatiegedreven is uw zorginstelling?, In: Zorginstellingen, Amsterdam: Koggeschip vakbladen, May.

Ardon, A.J., en A.A. de Waal (2002), Hoe prestatiegedreven zijn Nederlandse ondernemingen?, Managementsite, January.

Ardon, A.J. (2001), Bent u ook al consultant? Over het afbrokkelingsproces van de consultancybranche, Managementsite, August.

Ardon, A.J. (2001), Klantgestuurde teams; ontwerp, besturing en ontwikkeling, Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Ardon, A.J., H. Westendorp (eds.) (2001), Klantleren, Alphen aan den Rijn: Samsom.

Ardon, A.J. (2000), Help, de klant verzuipt; over het organiseren van klantverantwoordelijkheid, Managementsite, September.

Ardon, A.J. (2000), De klantgestuurde organisatie, Praktisch Management Programma, Alphen aan den Rijn: Samsom.

Ardon, A.J. (2000), Klantgerichtheid uit de kinderschoenen; het versterken van klantsturing in organisaties, Sigma, No. 6, December, pp. 26-30.

Ardon, A.J. (1999), Klantgestuurde teams bieden voordeel voor klant, medewerker en bedrijf, Kwaliteit in Bedrijf, No. 5, August, p.p. 6-10.

Ardon, A.J. (1999), ‘Zet uw klanten aan het stuur!’, Directie zaken, No. 4, pp. 18-25.

Ardon, A.J. (1999), Met accountmanagement de mist in; klantgestuurd organiseren als alternatief, Managementsite, April.

Ardon, A.J. (1998), Hoe een samenbindende cultuur te creëren?, Managementsite, October.

Ardon, A.J. (1998), Klantgericht gedrag ontmoedigd, Consultancy Monitor, No. 3, p.p. 42-47.

Ardon, A.J. (1997), Het invoeren van klantgestuurde teams, Organisatie Instrumenten, Alphen aan den Rijn: Samsom, October.

Ardon, A.J. (1997), ‘Kwaliteitsbewaking bij decentralisering’, Consultancy Monitor, No. 4, p.p. 44-49.
Holland/Belgium Management Review

Ardon, A.J. (1996), Maak de klanten deel van de organisatie!, Holland/Belgium Management Review, No. 7, 1996, pp. 62-70.

Ardon, A.J., A.J. van Weele (1994), Samen Werken aan Technologische Vernieuwing, Ministry of Economic Affairs, August.

Ardon, A.J., A.C. Slagt (1993), Vooraf voorspellen van de effectiviteit van trainingen, Gids voor Personeelsmanagement, No. 7/8, July/August, p.p. 64-67.

Doorbreek de cirkel! helpt je te begrijpen wat er echt gebeurt terwijl je praat over verandering. De zes principes laten zien dat onze kennis over verandermanagement nauwelijks van invloed is op wat we echt doen als het erop aan komt. Terwijl we praten over veranderplannen, doen we dingen die het veranderproces maken of breken. Onbewust! En omdat we ons vaak niet bewust zijn van ons gedrag, zien we ook niet welke effecten we sorteren. Zo blijken we in praktijk onbedoeld het initiatief en de betrokkenheid van anderen te ondermijnen. En vervolgens binden we de strijd aan met die gevolgen. Zo ontstaan vicieuze cirkels.

Deze site helpt je leren om zulke cirkels te doorbreken en het veranderproces nieuw leven in te blazen. Zo kun je aanvullende artikelen en interviews downloaden, video’s over Doorbreek de cirkel! kijken en het onderzoek downloaden waarop het boek is gebaseerd.
Bovendien nodig ik je van harte uit om lid te worden van de LinkedIn-groep: Ontketen vernieuwing. In deze groep verzamelen we ons rond vraagstukken op het gebied van patronen doorbreken en vernieuwing creëren. Ik zie ernaar uit je te ontmoeten, persoonlijk of via de sociale media.