Krijn Donker

“Het barst in veel organisaties van de ideeën om het beter te doen. Van de kansen. En zeker ook van de talenten. Met elkaar die energie losmaken en dat potentieel benutten, dat drijft me. Mijn ervaring daarbij is: mensen zijn niet tegen verandering. Ze zijn tegen de pijn van verandering, of tegen veranderd worden. Met individuen en groepen ga ik op onderzoek uit hoe we verandering ondernemender én menselijker vorm kunnen geven.”

Krijn Donker (1972) is bedrijfskundige, met zowel een passie voor de menselijke factor (‘touch’) als een interesse in de inzet van technologie (‘tech’). Hij heeft in de achterliggende twintig jaar internationale ervaring opgebouwd in tal van organisaties en programma’s op thema’s als strategieontwikkeling, innovatie, leiderschap en organisatieontwikkeling. De rode draad is daarin het vinden van de balans tussen ‘Leading the People’ en ‘Leading the Business’. Niet het veranderen om het veranderen.

Zowel in zijn rol als programmamanager en -directeur bij een van de grootste Nederlandse familiebedrijven, Pon, als vanuit het door Krijn opgerichte BEDDERx, heeft hij intensief samengewerkt met IMD Business School in Lausanne, Zwitserland. Hij heeft strategie- en leiderschapjourneys ontworpen en begeleid, waarbij hij academische inzichten en -ontwikkelingen ‘op maat’ combineerde met de pragmatiek van de dagelijkse operaties.

Belangrijkste expertise

Co-designen van journeys | Faciliteren van co-creatiesessies | Strategische thema’s tot leven brengen | Leiderschapsontwikkeling | Innovatieklimaat cultiveren | Organisatieontwikkeling | Inspireren tot ondernemend gedrag | ‘Luis in de pels’

Typische vragen die opdrachtgevers aan Krijn Donker voorleggen:

Creatieve strategievorming en -uitvoering
‘Hoe vormen we een sterke Financestrategie en -organisatie? En hoe bouwen we af op een manier waarop mensen met trots terugkijken?’
‘Wil je onze organisatie faciliteren in het vormen van twaalf nieuwe high performance teams?’
‘Help ons de transitie te ontwerpen en een toolkit te ontwikkelen voor de overgang naar een nieuwe commerciële organisatie’.

Innovatieklimaat cultiveren
‘Welke stappen moeten we zetten om een goede basis te leggen voor een innovation lab binnen ons bedrijf?’
‘Hoe zetten we onze kernwaarden om in ondernemend én verantwoord gedrag?’
‘Welke experimenten kunnen we doen om onze training- en coachingprocessen te vernieuwen en verbeteren?’

Menselijk- en ondernemend leiderschap
‘Wat is de relatie tussen kernwaarden en onze business performance?’
‘Hoe bouwen we aan vertrouwen als basis voor het realiseren van onze groeiambities voor de komende twee tot drie jaar?’
‘Kun je voor onze Raad van Bestuur een meerdaagse offsite organiseren met als thema onze organisatiecultuur?’

Inspirerend en blijvend veranderen
‘Hoe kunnen we gedragsverandering stimuleren en meetbaar maken?’
‘Heel goed, een aantal teamsessies. Maar hoe houden we de inzichten vast in de dagelijkse hectiek?’
‘Wat is de proof of learning bij onze trainingen en inspiratiesessies ten dienste van de veranderingen? Waar zien we echte effecten en ander gedrag?’