“OOG VOOR GROEPSDYNAMIEK EN HET INDIVIDU”

Vincent Roozen, gemeentesecretaris Gemeente Rotterdam

DE RESULTATEN ZIJN PRAKTISCH TOEPASBAAR

De Gemeente Rotterdam staat voor veel (verander)opgaven, variërend van de energietransitie en het samenwerken aan de opgaven in de wijk, tot de ontwikkeling naar een responsieve overheid. Dit vraagt veel van het leiderschap op alle niveaus. “We hebben The Change Studio gevraagd het topkader (zo’n 25 directeuren) voor een langere periode te begeleiden in de reflectie op haar leiderschap, gekoppeld aan onze opgaven.”

“Typerend voor het werken met The Change Studio zijn de steeds verrassende werkvormen. Inhoudelijk sterk, fris in de vorm. De bijeenkomsten van het topkader worden begeleid door Arend Ardon. Arend neemt onze werkelijkheid van alledag als vertrekpunt en versterkt dat verder met theoretisch kader. Hij heeft oog voor groepsdynamiek en het individu. Dat maakt het heel sterk.”

VOLLEDIGE TESTIMONIAL