Arend Ardon

“INTERVENTIES DIE ECHT BIJDRAGEN”

René Verkuylen, bestuurder

“JULLIE AANPAK GEEFT ZUURSTOF AAN DE OPGAVE”

In zijn rol als bestuurder van Kwadraad én de coöperatie Holland-Rijnland vroeg René Verkuylen (momenteel bestuurder van DOCK) The Change Studio voor het begeleiden van de ALV / het bestuur van de coöperatie. Gericht op het versterken van de onderlinge verhoudingen én het inhoudelijk vaststellen van de visie.

“Jullie hebben verdomd snel door waar het in essentie om gaat. In de sessies die de kern vormden van de aanpak, doen jullie de goede dingen met hetgeen ter plekke gebeurt. Scherpe observaties die effectief worden vertaald in interventies die ook echt bijdragen aan een stap verder komen in het proces. Samengevat: jullie visie, kennis, aanpak en stijl geven zuurstof aan de opgave waar we voor staan.”

VOLLEDIGE TESTIMONIAL