Arend Ardon

“CREATIEF, UITDAGEND EN PRIKKELEND”

CONTINU VERBETEREN

“ Máxima MC is een topklinisch ziekenhuis in de Brainportregio met locaties in Eindhoven en Veldhoven. Innovatie is sterk verankerd in Máxima MC. We zien ontwikkeling, invoering en toepassing van innovaties als noodzakelijk voor het continu verbeteren van onze zorg. In deze ambities besteden we ook volop aandacht aan de ontwikkeling van leidinggevenden en professionals.”

AANPAK DIE AANSLAAT

“Binnen Máxima MC hebben we de afgelopen jaren nadrukkelijk geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling. The Change Studio heeft ons ondersteund bij de vertaalslag van een richting met uitgangspunten naar een aanpak die aanslaat.”

GROEI DOOR REFLECTIE

“Vanaf het begin hebben we in co-creatie gewerkt aan een programma dat steeds een stapje dieper gaat. Daarbij staat groei door reflectie op de voorgrond. De werkvormen zijn creatief, uitdagend en prikkelend. Het effect is gelijkgerichtheid op leiderschap en een stevige rode draad die houvast biedt!”

VOLLEDIGE TESTIMONIAL