Journeys

Waar de weg en de uitkomst nog niet zijn uitgekristalliseerd, spreken wij graag van journeys … change journeys en leadership journeys. Een journey is een combinatie van state-of-the-art (verander)kennis en moderne interventies in combinatie met een weloverwogen proces van uitproberen, creëren en inspireren.

Change journey

Wij zien het als uitdaging veranderprocessen vorm te geven die door en door consistent zijn met de nagestreefde situatie. De veranderaanpak is niet de weg naar verandering, de benadering is zelf al de verandering. Iedere stap is een bevestiging van het bestaande of een beweging naar het nieuwe. In onze change journeys ontwikkelen we samen met onze opdrachtgevers stappen, interventies en vooral gedrag waarmee we de ambitie vanaf het begin tot leven brengen.

LEES MEER

Leadership journey

Wij gaan op reis met de leiders van de toekomst. Dit zijn niet alleen managers. Iedereen kan immers leiderschap tonen. Samen gaan we letterlijk en figuurlijk weg van de gebaande paden. Op zoek naar onbekende plekken. Betekenisvolle gesprekken, diepgaande inzichten en persoonlijke transformatie die je ziet en voelt. Onze leadership journeys leiden je langs nieuwe wegen.

LEES MEER